PVC sponge roller ลูกกลิ้งฟองน้ำพีวีซี

การใช้งานเกี่ยวกับการซับของเหลวในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ฟองน้ำเป็นส่วนประกอบหลักในการทำหน้าที่ดูดซับน้ำหรือของเหลวออกจากพื้นผิวงานให้แห้ง เราเป็นผู้นำด้านฟองน้ำในหลากหลายประเภท เช่น ฟองน้ำพีวีเอ (PVA Sponge) ฟองน้ำพียู (PU Sponge) เป็นต้น และเรายังมีฟองน้ำพีวีซี ที่ใช้ในกระบวนการผลิตแผงวงจรด้วย ซึ่งสามารถทำต่อน้ำยาเคมีได้หลายประเภท ทั้งนี้ การใช้ลูกกลิ้งฟองน้ำว่าจะเลือกใช้ประเภทไหน ให้พิจารณาว่าน้ำยาเคมีที่ใช้งานปัจจุบันเป็นประเภทใด จึงเลือกใช้ลูกกลิ้งฟองน้ำได้เหมาะสม

ลูกกลิ้งฟองน้ำพีวีซี
PVC Sponge Roller Spec Sheet

ลักษณะลูกกลิ้งเป็นเนื้อฟองน้ำพีวีซีพร้อมแกนพีวีซี นุ่มไม่ว่าจะเป็นเวลาแห้งหรือเปียก ใช้แทนกับงานพีวีเอได้

สามารถติดต่อเพื่อสอบถามราคา โดยแจ้งขนาดและจำนวนที่ต้องการได้ที่ info@allfeasible.com